Vị Cứu Tinh Của Nhân Vật Phản Diện
Vị Cứu Tinh Của Nhân Vật Phản Diện

Vị Cứu Tinh Của Nhân Vật Phản Diện

Yêu thích
Từ một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, cho đến khi gia đình tan vỡ, lưu lạc thành trẻ mồ côi, luôn cúi đầu thấp hèn chỉ cầu được sống. Nam phụ - Ajeff, trong câu chuyện đó không giành được trái tim của nữ chính, cuối cùng hóa thành quỷ dữ và chết dưới lưỡi kiếm của kẻ khác. Elza Thiase xuyên không...
Xem thêm