Tuyệt Thế Phi Đao
Tuyệt Thế Phi Đao

Tuyệt Thế Phi Đao

Yêu thích
Nhiếp Thần nhặt được linh giới - thứ được khai quật ở khu đô thị. Cậu nhìn thấy một đám sinh viên oắt con xúm lại bắt nạt tiểu mỹ nhân kia, nổi máu anh hùng, bá chiến với các tộc "con ông trời", dáng vẻ và khí thế của tất cả nơi cậu tới đàn áp được đám quen thói xưng hùng xưng bá kia. Lúc phi đao...
Xem thêm