Trường An Yêu Ca
Trường An Yêu Ca

Trường An Yêu Ca

Yêu thích
Chuyện xưa kể rằng, Yêu do tạo hóa tạo tác, Ma do tự diệt mà thành. Năm dài tháng rộng, mâu thuẫn, tranh đoạt trong giới yêu ma ngày càng cao, một thế lực từ trong vòng xoáy dục vọng đấy dần hình thành… Giữa Đại Đường thịnh thế, thànhTrường An đông đúc phồn hoa, không ai biết thanh lâu bậc nhất...
Xem thêm