Thần Y Nương Nương Siêu Chảnh Chọe
Thần Y Nương Nương Siêu Chảnh Chọe

Thần Y Nương Nương Siêu Chảnh Chọe

Yêu thích
Sau khi chết, cô không xuống hoàng tuyền cũng không đi đầu thai mà xuyên không tới Huyền Vũ Đại Lục. Ở nơi đấy, cô là Quân gia tam tiểu thư, Quân Vô Nhan – một phế vật bị người người khinh thường, ghét bỏ. Vị tiểu thư thực sự của cơ thể này vì không có năng lực mà bị chính người thân của mình hãm...
Xem thêm