Ôi Phu Quân Đáng Yêu Của Ta!
Ôi Phu Quân Đáng Yêu Của Ta!

Ôi Phu Quân Đáng Yêu Của Ta!

Yêu thích
Tô Tiêu là Nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng, vì mẫu thân là phận thiếp nên từ nhỏ cô đã luôn bị phu nhân và tiểu thư chính thất ức hiếp. Không chỉ bị tranh giành người mình yêu, Tô Tiêu còn bị bắt gả cho Duệ Vương làm tiểu thiếp. Bất ngờ gặp tai nạn rồi chết nhưng mối hận vẫn còn khiến Nhị tiểu thư...
Xem thêm