Nhân Gian Ngọc
Nhân Gian Ngọc

Nhân Gian Ngọc

Yêu thích
Hai đại gia tộc diệt ma lớn nhất vùng liên hôn. Đại thiếu gia nhà họ Mạc tuổi trẻ tài cao, phong thái phi phàm, đại tiểu thư nhà Hiên Viên nhan sắc nổi danh, vốn tưởng trai tài gái sắc, là một cặp trời sinh. Ai ngờ, tiểu thư Hiên Viên Phủ vốn có người trong lòng, náo loạn đòi hủy hôn không ai trong...
Xem thêm