Nghịch Thiên Kiếm Thần
Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Yêu thích
Lẽ trời mênh mông, kẻ mạnh vô địch. Thuật giả kim cổ đại soi sáng xuống nghìn sông núi, bảo kiếm Viêm Thiên hủy diệt vũ trụ luân hồi, huyết mạch Tu La chôn vùi Chí Tôn vạn giới. Tần Nam kế thừa thiên mệnh, tu luyện đạo vô địch, bắt đầu con đường của một kẻ mạnh, đứng trên vô số thiên tài trên đời,...
Xem thêm