Luyến Ái Sinh Tử Bộ
Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Yêu thích
Trì Tuyết Tầm là một thần chết có nhiệm vụ tới dương gian đón linh hồn của những người chết. Tuy đã 1200 tuổi nhưng cô chưa từng có mối tình nào vắt vai và luôn mơ mộng được yêu đương một lần, nên mỗi khi làm nhiệm vụ Tuyết Tầm đều nhân cơ hội để hẹn hò cùng với trai đẹp. Trong một lần tình cờ,...
Xem thêm