Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Yêu thích
Trương Diệu- một trạch nữ chính hiệu xuyên không đến thế giới xa lạ, trở thành hoàng hậu của cung điện lãnh lẽo. Cô vốn không giỏi việc đấu đá, chỉ muốn làm quần chúng ngó thiên hạ tám chuyện. Nhưng cô không biết sao yêu ma ác nữ cứ nhất quyết không tha cho cô. Được thôi, có thù tất báo. Mấy người...
Xem thêm