Chiến Binh Cực Phẩm Ở Đô Thị
Chiến Binh Cực Phẩm Ở Đô Thị

Chiến Binh Cực Phẩm Ở Đô Thị

Yêu thích
Một thư ký làm nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch giống như vệ sĩ, có võ công cao cường và thân thế bí ẩn!!! Lạc Vũ mang theo tâm trạng vui vẻ tới công ty mới làm thư ký riêng cho Chủ tịch, những mong ngày tháng sau này tốt đẹp bên dàn mỹ nhân. Ai mà ngờ ngay ngày đầu làm việc đã gặp tình cảnh khó nhằn, vừa...
Xem thêm